A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Турійської селищної ради Волинської області

Кабінет практичного психолога

 

Практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру здійснює корекційно-розвиткову роботу за наявності у дитини серйозних емоційних або особистісних труднощів, формує та  розвиває у дитини вищі психічні процеси (пам’ять, мислення, увагу, уяву, сприймання, а також  різні необхідні комунікативні, соціальні навички і якості для кращої соціалізації та адаптації дитини.)

 Корекція  тривожності, зниженої самооцінки, страхів, зняття агресивних проявів поведінки. Дитина потребує психологічної допомоги, якщо потрапила у складні життєві обставини, пережила втрату близьких, переживала насильство.

Психолог у своїй роботі використовує різноманітні методи корекції: терапевтичну бесіду, арт-терапію, малювання піском, казкотерапію та ін. Проводить корекційно-розвивальні заняття з розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфери дітей. Сприяє повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дитини на кожному віковому етапі.

Заняття можуть бути індивідуальними та груповими.

Завдання практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру:

1.Здійснює первинний прийом батьків або законних представників дитини.

 2. Проводить діагностичну оцінку когнітивної  сфери дитини з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага.

3. Проводить діагностичну оцінку емоційно-вольової сфери дитини, з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин.

 4. Робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини).

5. Бере участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами/для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).

6. Надає рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

7.Надає консультативну та методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладів та батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують навчальні заклади, а  також надає  інформацію  стосовно мережі  закладів  освіти, де  надають  допомогу таким  дітям.

8. Надає консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

 9. Бере участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

 У чому ж полягає робота практичного психолога

в інклюзивно-ресурсному  центрі?

 Психодіагностика

Практичний психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик. Їх мета – визначити об'єктивний стан розвитку дитини, а також оцінити рівень сформованості тих чи інших психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення і т.д.).

  Практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру в своїй роботі використовує різнопланові стандартизовані методики:

  • WISC-IV (застосовується для оцінки здібностей та потенціалу дитини (наявний інтелект), а також набутих знань і навичок);
  • LEITER-3 (застосовується для оцінки невербального інтелекту);
  • CASD (застосовується для швидкої діагностики без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку або ступенів розладу аутистичного спектру);
  • PEP-3 (оцінює поведінкові прояви та здібності дітей);
  • CONNERS-3 (застосовується для оцінки синдрому дефіциту уваги і гіперактивності та найбільш поширених супутніх проблем і розладів у дітей та підлітків та ін.).

 А  також проективні та малюнкові тести, сюжетно-рольові  ігри та моделювання ситуацій комунікації.

Консультування батьків та сімейне консультування

Батьки отримують консультативно-психологічну допомогу у формуванні позитивної мотивації  розвитку, щоб  краще розуміти особистісні та освітні потреби своїх дітей.

Фахівець допоможе зрозуміти причини наявних  труднощів  та зорієнтуватися у методах корекційної допомоги дитині.

Надасть методичну допомогу щодо організації додаткової  роботи з дитиною вдома: визначить окремі  психолого-педагогічні рекомендації для проведення занять, корекції поведінки.

Просвітництво

Інформує батьків та педагогічних працівників,  громадськість про роботу інклюзивно-ресурсного центру, впровадження та переваги інклюзивної освіти.  Надає інформацію батькам про особливості психофізичного та вікового розвитку дитини.

Сприяє психолого-педагогічній компетенції батьків та педагогів щодо вікового та  психологічного розвитку дитини.

Дидактичні матеріали для корекційно-розвиткових занять:

 

Дерев’яні іграшки

розвивають моторику, логіку, пам’ять, терплячість, посидючість, вивчення кольорів та форм.

 

 

 

 

Гра «Світ Тварин»

розвиває асоціативне та логічне мислення, пам'ять, увагу, мовлення. Виховує цікавість до навколишнього світу, бережливе ставлення до тварин.

 

 

 

 

 

 

Дитяча література

розвиває дрібну моторику, уяву, мислення, увагу. 

 

 

 

 

 

 

 

Картки Домана

стимулюють розвиток головного мозку та фотографічної пам'яті. Розраховані для дітей від народження до 8 років.

 

 

 

Крісло-парта

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

 

 

 

 

 

 

 

"Дерево емоцій"

створює позитивну атмосферу та гарний настрій, налаштовує на конструктивну роботу.

 

 

 

 

 

 

«Рамки-вкладинки Монтессорі»

Гра урізноманітнить процес навчання та  сприятиме розвитку дрібної моторики рук, мислення, уяви, орієнтації у просторі. Крім того, рухи рук тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з факторів його формування, а також стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини. Розвиток рухів пальців передує появі артикуляції складів. Таким чином, мовлення перебуває в прямій залежності від розвитку дрібної моторики рук. Також сприяє вивченню овочів, фруктів, геометричних фігур.

 

 

"Склади квадрат" – 

гра Нікітіна для розвитку інтелектуального потенціалу дитини. Допомагає розвитку довільності (уміння грати за правилами і виконувати інструкції), словесно-логічного мислення, наочно-образного мислення, творчих здібностей, сформованості сенсорних еталонів кольору, розміру та форми, сприйняття, комбінаторних здібностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куточок

для проведення групових занять

 

 

 

 

 

Ігровий куточок

 

 

 

 

Куточок відпочинку

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора